Ειδικότητες

|

Deep Diver 
Wreck Diver 
Search & Recovery Diver 
Night Diver 
Multilevel Diver 
Boat Diver 
U/navigator 
Equipment Specialist 
Peak Performance Buoyancy Diver 


Τιμή Σχολείου 300 Euro. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός, τα βιβλία και η Ασφάλεια. Η εκπαίδευση διεξάγεται σύμφωνα με τα standards της PADI