C.M.A.S.                                                                     

 

 

CMAS-E.O.U.D.A.T.K.

Ελληνική Ομοσπονδία Καταδύσεων– CMAS

Το σύστημα των Διεθνών Πιστοποιητικών Δυτών E.O.U.D.A.T.K CMAS GREECE υπάρχει για να επιτρέψει
στους αυτοδύτες που έχουν εκπαιδευθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της CMAS, να έχουν αναγνώριση της
πιστοποίησής τους στις χώρες που σε όλο τον κόσμο είναι μέρος της οικογένειας των δυτών της CMAS.